Uldum Gademusik Festival 2022
er aflyst

7. april 2022

Uldum Gademusik Festival 2022 er aflyst

Vi har igen i år måttet tage den svære og beklagelige beslutning at aflyse vores festival.
Det har ikke været let, men flere faktorer har været medvirkende til, at vi har taget beslutningen.

Den primære årsag er, at det ikke har været muligt at få tilsagn om, at frivillige vil tilbyde deres hjælp. Vores originale koncept med scener rundt i byen kræver ca. 150-200 frivillige; ved sidste års ekstraordinære festival lykkedes det at finde ca. 10-15 frivillige plus bestyrelsen og dennes familie og venner. Vi har tidligere i år efterlyst frivillige, der vil være med til at løse en af de mange opgaver, der er før, under og efter festivalen, men ikke én eneste har meldt sig på banen – det på trods, at knap 4.000 har set vores opslag.

Udover de manglende frivillige, så er Uldum by i denne tid (i disse år) ved at blive gravet op pga. kloakering. Opgravningen af byen vil give logistiske problemer for festivalen, hvad enten den afholdes i gaderne eller rykkes til stadion. Arealet bagved det gamle rådhus har også indgået som en vigtig del af vores planlægning, hvorfor nedrivningen af barakkerne og det nye byggeri ligeledes har indflydelse på vores planlægning.

Sidst, men ikke mindst, så vil Tour de France i år være en faktor, som vi har svært ved at vurdere betydningen af. Tour de France vil uden tvivl trække en masse turister til Vejle-området, men vi frygter, at det store set up, som Tour de France er, vil trække en meget stor del af vores sædvanlige gæster til sig grundet de mange arrangementer, der bliver afholdt i dagene omkring besøget i Vejle.

Vores bestyrelse er i år blevet udvidet med 2 personer, hvilket vi er meget glade for. Selvom der ikke afholdes en festival i år, så har vi stadigvæk mange opgaver, som vi i løbet af året skal løse. Samtidig vil vi bruge det næste halve år på at gentænke festivalen, så der (forhåbentlig) igen kan komme musik i Uldum.

Vi er naturligvis kede af, at vi igen i år må skuffe vores publikum og ikke mindst de mange kunstnere, der nu flere gange har fået aflyst deres optrædener. Som et lille plaster på såret for byens borgere vil vi på den sædvanlige dag (1. lørdag i juli) arrangere lidt hygge i byen, hvor vi samtidig vil forsøge at skaffe frivillige til en eventuel festival i 2023 – uden hjælpere, så kan der ikke afholdes Gademusik Festival i Uldum…

Med venlig hilsen
Uldum Gademusik Festival