Bestyrelsen

En bestyrelse, bestående af 7 Uldum-borgere, arbejder året rundt på at planlægge og forbedre den kommende festival. På dagene omkring

festivalen hentes forstærkningen ind - de ca. 200 hjælpere træder til - og sammen skabes rammerne om Uldum Gademusik Festival.

 

Hvert bestyrelsesmedlem har ét eller flere ansvarsområder.

 

Bestyrelsen for 2020 består af:

 

Jane Thomsen, Uffe Møller, Jens Møller Jørgensen, Kim Hansen, Eva Friis Lauritsen, Else Mogensen og Dennis Refsgaard.

http://uldummolle.dk/