Årets festivalprogram

Årets festivalprogram vil blive trykt i 6.000 eksemplarer.

 

Kan du ikke vente med at få fingrene i programmet, så kan du hente det som en pdf.

 

Hent programmet for 2018

http://uldummolle.dk/