Ordensregler

Vi ønsker at lave en festival til glæde og fornøjelse for både optrædende og tilhørere. Vi forventer derfor, at du viser hensyn til festvalens andre gæster og vores personale.

 

Festivalens personale står gerne til rådighed med hjælp, råd og vejledning og du er altid velkommen til at spørge. Du kan også henvende dig i vores informationsbod.

 

Vi har desuden 2 vagter fra vagtselskabet JKVS tilstede under hele festivalen, som du også kan henvende dig til.

 

Der vil være ”Musik-politi” til stede, som har mulighed for at regulere styrken af

musikken på de forskellige scener, så alle får en god musikoplevelse.

 

Vi forventer, at du respekterer vores opstillede afspærringer – og gør opmærksom på, at festival pladsen er et fodgængerområde, hvor alle færdes på eget ansvar.

 

”Crowd-surfing” har vi endnu ikke oplevet – men vi vil gerne gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt.

 

Tyveri, hærværk, slagsmål samt truende eller voldelig adfærd over for andre gæster eller festivalens personale medfører bortvisning og politianmeldes.

 

Sikkerhedsansvarlig: Jane Thomsen, tlf. 2691 2839

http://uldummolle.dk/