Risikovurdering
sos

Sikkerhedsansvarlig Lars Errebo, tlf. 3136 5356

Uldum Gademusikfestival arrangeres af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formand er Dennis Refsgaard. Ansvarlig for sikkerheden er Lars Errebo.

Der er 2 scener og ca. 60 frivillige hjælpere, der bl.a. passer entré, udskænker øl, bygger op og nedtager.

Når mange mennesker er samlet på et sted, ønsker bestyrelsen, at dette skal ske så sikkert som overhovedet muligt. Derfor har vi udpeget en sikkerhedsansvarlig og sat navn på, hvem der skal gøre hvad, i de situationer, vi vurderer, kan udgøre en risikofaktor.

Ved opstået sygdom eller tilskadekomst
Der foretages briefing af hjælpere inden arrangementet og de instrueres i at ringe 112, hvis der er brug for ambulance, læge eller brandslukningskøretøjer.

Hjælperne instrueres desuden i, at de melder tilbage til den sikkerhedsansvarlige, såfremt der opstår hændelser på pladser, der er ringet 112 eller noget, som kan true sikkerheden mht. frie ambulance- og redningsveje.

Hjælpere til festivalen er udstyret med telefonnummer på den sikkerhedsansvarlige. Den sikkerhedsansvarlige vurderer og koordinerer herefter indsatsen og underretter dem, der skal involveres i opgaven – det kan være i tilfælde af at en ambulance skal til stedet.

Der er samaritter tilstede på området
Den sikkerhedsansvarlige skal underrette samaritterne og sikre, at de er på vej for at yde hjælp og den sikkerhedsansvarlige sørger for at vejen ned til stedet skal skaffes farbar for redningskøretøjer, ambulancer m.m. og at der vises vej.

Hvis ikke hjælperne eller andre har ringet efter hjælp via 112, skal den sikkerhedsansvarlige gøre dette.

Sikring af frie adgangsveje
Bestyrelsen er ansvarlig for at telte og boder placeres så eventuelle redningskøretøjer kan komme frem. 2 vagter skal sørge for at skabe frie adgangsveje til ambulance og brandvæsen. Ligesom de skal anvise nærmeste vej til ulykkesstedet. Indkørsel fra Nordvestvej eller Kærvej vil være åben for disse køretøjer hele dagen. Lars Errebo sørger for at informere vagterne om deres opgaver.

Den sikkerhedsansvarlige skal inden festivalen kontakte Vejle Brandvæsen og oplyse om redningsvejene (Nordvestvej og Kærvej).

Under hele forløbet skal ambulance- og redningsvejen holdes fri – hvis der forekommer uhensigtsmæssige parkeringer på redningsvejen, der spærrer for redningskøretøjer, skal den sikkerhedsansvarlige sørge for, at køretøjet fjernes. Forinden arrangementet kontaktes enten Falck eller Dansk Autohjælp og der aftales, hvem der skal ringes til, hvis det bliver nødvendigt.

Ro og orden i festivalområdet
Gademusikfestivalens publikum er fredelige mennesker, mange i en moden alder og vi håber selvfølgelig ikke, at det opstår uro eller voldelige episoder. Men skulle uheldet være ude og noget sådant skulle ske på festivalen, vil bestyrelsen tilkalde politiet. Vi har 2 vagter, som er tilstede under hele festivalen og er behjælpelig ved eventuelle uoverensstemmelser blandt deltagerne.

Parkering
Der er skiltning, der angiver parkeringsmuligheder. Der forefindes parkeringspladser ved kirken, ved lægehuset, på pendlerpladsen, hos Chem-Tec og langs villaveje.

God ro or orden

Gademusikfestivalens publikum er fredelige mennesker