Risikovurdering
ca. 3500 samles for at opleve byen summe af folkelig dans og musik
sos

Sikkerhedsansvarlig Lars Errebo, tlf. 3136 5356

Til gademusikfestivalen i Uldum samles hvert år ca. 3500 mennesker for at opleve byen summe af folkelig dans og musik.

Uldum Gademusikfestival arrangeres af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formand er Dennis Refsgaard. Ansvarlig for sikkerheden er Lars Errebo.

Der er 10 scener med i alt ca. 500 optrædende rundt om i byen. Der er ca. 200 frivillige hjælpere, der bl.a. passer entré, udskænker øl, er konferencier ved scenerne, sætter telte op osv.

Når så mange mennesker er samlet på et sted, ønsker bestyrelsen, at dette skal ske så sikkert som overhovedet muligt. Derfor har vi udpeget en sikkerhedsansvarlig og sat navn på, hvem der skal gøre hvad, i de situationer, vi vurderer, kan udgøre en risikofaktor.

Ved opstået sygdom eller tilskadekomst

Der foretages briefing af hjælpere inden arrangementet og de instrueres i at ringe 112, hvis der er brug for ambulance, læge eller brandslukningskøretøjer.

Hjælperne instrueres desuden i, at de melder tilbage til den sikkerhedsansvarlige, såfremt der opstår hændelser på pladser, der er ringet 112 eller noget, som kan true sikkerheden mht. frie ambulance- og redningsveje.

Hjælpere til festivalen er udstyret med telefonnummer på den sikkerhedsansvarlige. Den sikkerhedsansvarlige vurderer og koordinerer herefter indsatsen og underretter dem, der skal involveres i opgaven – det kan være i tilfælde af at en ambulance skal til stedet.

Der er samaritter tilstede med base midt i området – på Tjørnevej overfor kommunekontoret. Der er skiltning rundt om i byen, der viser vej til samaritterne.

Den sikkerhedsansvarlige skal underrette samaritterne og sikre, at de er på vej for at yde hjælp og den sikkerhedsansvarlige sørger for at vejen ned til stedet skal skaffes farbar for redningskøretøjer, ambulancer m.m. og at der vises vej.

Hvis ikke hjælperne eller andre har ringet efter hjælp via 112, skal den sikkerhedsansvarlige gøre dette.

Musikscener

Konferencieren ved de enkelte scener har bemyndigelsen til at standse musikken, hvis der skulle opstå farlige situationer. Lars Errebo sørger for at informere konferencier og musikere om dette.

Idet scenerne er fordelt over det meste af byen, vurderer bestyrelsen ikke, at der er risiko for sammenstuvning af mennesker, hvorfor det ikke er nødvendigt med vagter ved indgangen til scenerne. Dog undtaget forsamlingshuset. Her er bestyrelsen ansvarlig for, at der er bemanding ved døren, som sikrer, at der ikke kommer flere mennesker ind i lokalet end tilladt (150 personer).

Sikring af frie adgangsveje

Bestyrelsen er ansvarlig for at telte og boder placeres så eventuelle redningskøretøjer kan komme frem. 2 vagter skal sørge for at skabe frie adgangsveje til ambulance og brandvæsen. Ligesom de skal anvise nærmeste vej til ulykkesstedet. Indkørsel fra Østerled vil være åben for disse køretøjer hele dagen. Lars Errebo sørger for at informere vagterne om deres opgaver.

Den sikkerhedsansvarlige skal inden festivalen kontakte Vejle Brandvæsen og oplyse om redningsvejen (Østerled).

Under hele forløbet skal ambulance- og redningsvejen holdes fri – hvis der forekommer uhensigtsmæssige parkeringer på redningsvejen, der spærrer for redningskøretøjer, skal den sikkerhedsansvarlige sørge for, at køretøjet fjernes. Forinden arrangementet kontaktes enten Falck eller Dansk Autohjælp og der aftales, hvem der skal ringes til, hvis det bliver nødvendigt.

Ro og orden i festivalområdet

Gademusikfestivalens publikum er fredelige mennesker, mange i en moden alder og vi håber selvfølgelig ikke, at det opstår uro eller voldelige episoder. Men skulle uheldet være ude og noget sådant skulle ske på festivalen, vil bestyrelsen tilkalde politiet. Vi har 2 vagter, som er tilstede under hele festivalen og er behjælpelig ved eventuelle uoverensstemmelser blandt deltagerne.

Parkering

Der er skiltning, der angiver parkeringsmuligheder. Der forefindes parkeringspladser på Stationspladsen, på Kirketoften (kommunens parkeringsplads), ved kirken, ved lægehuset, på pendlerpladsen og langs villaveje.

Der vil være ekstra parkeringsplads ved sportspladsen til imødegåelse af, at øvrige parkeringspladser fyldes op.

For at sikre frie redningsveje, etableres parkeringsforbud på Østerled i Uldum på hele strækningen.

God ro or orden

Gademusikfestivalens publikum er fredelige mennesker